Historische Vereniging Schagen e.o.

Blik op het Schager verleden!
 

Welkom op onze website 

Het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wenst u fijne feestdagen en een goed en bovenal gezond 2022.

De totale lockdown van ons land geeft ons weliswaar een sober vooruitzicht voor de feestdagen, maar we blijven hoopvol voor het nieuwe jaar.

De versoepeling van de Coronamaatregelen gaf ons in oktober 2021 weer ruimte voor activiteiten:                       Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober was in hotel Marktstad de tentoonstelling van archeologische vondsten bij het Schager Slot, getiteld: 'Graven op de stoep van Slot Schagen' te zien. Op vrijdag opende wethouder Joke Kruit om 14.00 uur de tentoonstelling. Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober is de tentoonstelling bezocht door circa 100 mensen. Op deze dagen gaven archeoloog Jasper Leek en historicus Fred Timmer om 12.00 uur en 15.00 uur een korte presentatie, waarin ook de geschiedenis van het kasteel werd meegenomen.  

Op de tentoonstelling gaven een tiental panelen in tekst en beeld historische informatie over het kasteel van Schagen, de twee koetshuizen die op het opgravingsterrein hebben gestaan, het pluimgraafschap van de heren van Schagen en de vogelkooi als vanginstallatie, die waarschijnlijk in de grote boomgaard stond. 

Van 4 tot 25 oktober kon u weer op ons stemmen in de Raboclubsupport actie en u heeft ons bedacht. Een stem op de Historische Vereniging maakt het ons mogelijk het boek over de Schager Bierstekers, Bierkade en het ontstaan van de Schager Horeca uit te geven in 2022. 

Op zaterdag 23 oktober om 15.30 uur was bij boekhandel Plukker de presentatie van het boek Bestuur en Rechtspraak in Schagen. Karel Numan vertelde een boeiend verhaal over het ontstaan van de rechtspraak in het middeleeuwse Schagen. Met medeschrijver Ruud van de Pol signeerde hij op deze dag het boek. De prijs is € 15,- en verkrijgbaar bij Plukker of u kunt het bestellen via kakelepost@gmail.com.  


De jaarvergadering was op woensdag 27 oktober om 19.30 uur met aansluitend een lezing van Carla Soonius. Zij sprak over 'Archeologie en cultuurhistorie in Schagen 2.0'. Het was een boeiend verhaal.

 

 

Eventuele activiteiten voor volgend jaar berichten we u via de geëigende kanalen: Kakelepost, website en mail.

Het bestuur


Het boek van Fred Timmer over de Schager messen is nog steeds te koop bij boekhandel Plukker te Schagen. Kosten zijn  € 20,- .

De vierde Kakelepost van 2021 is verschenen. In dit winternummer staan weer lezenswaardige artikelen. De leden van de Historische Vereniging Schagen en Omstreken krijgen het blad vier maal per jaar in de bus. Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen een prijs van € 6,- bij de vereniging of boekhandel Plukker.