Historische Vereniging Schagen e.o.

Blik op het Schager verleden!
 

de Kakelposten

Het blad van onze vereniging draagt de naam Kakelepost, naar een bruggetje over een water van een pad dat je van Schagen via een landweggetje (Avendorperlaantje) naar de bekendste terp van Schagen brengt: Avendorp. De naam voor het bruggetje heeft waarschijnlijk alles te maken met ruzie over het onderhoud van de (hoogpostjes)brug. Het gekrakeel over de brug, wie er moest betalen, heeft de naam Kakelepost hoogstwaarschijnlijk opgeleverd.
  
Het blad verschijnt 4 maal per jaar en bevat artikelen over de geschiedenis van Schagen en omstreken. Het ontvouwt op deze manier het verleden dat anders verborgen blijft in de nevelen van de vergane tijd. Het is verder het orgaan waarin
de activiteiten van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wereldkundig worden gemaakt.
De jaargangen van de Kakelepost zijn digitaal ontsloten tot 2018.  
De redactie van de Kakelepost bestaat uit: K. Kleine, K.C. Numan, R.J.M. van de Pol, R.J. Witsen en P. van der Zee. Voor de publicatie van een artikel gelden een paar eenvoudige  spelregels. Deze vindt u hier:
 
Spelregels voor opname van publicaties in de Kakelepost:
1. Het artikel moet iets nieuws bevatten in historisch opzicht. Dit houdt in dat het geen krantenartikel is, geen reclameboodschap en geen herhaling van eerder gepubliceerd materiaal is. Daarnaast is een eis dat het de geschiedenis van het stadje Schagen en directe omgeving is.
2. De illustraties worden los aangeleverd en hebben voldoende kwaliteit om afgedrukt te kunnen worden in goede kwaliteit (minimaal 300 dpi of meer; een zwart-wit foto wordt dan ongeveer 1 MB en een kleurenfoto 2 MB of meer).  
3. De auteur blijft verantwoordelijk voor haar of zijn artikel.
4. De redactie behoudt zich het recht voor aanpassingen of wijzigingen voor te stellen als dat de kwaliteit van het artikel in haar ogen ten goede komt.

Niet alle fysieke nummers zijn helaas meer voorradig.