Historische Vereniging Schagen

Onze vereniging

De historische vereniging Schagen en omstreken is op 15 januari 1986 opgericht. Het doel voor de vereniging is het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving bevorderen. Tevens spant zij zich in voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Voorwaar, een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten, die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo brengt zij vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’ uit, dat verstrekt wordt aan de leden, maar ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. In dit lijfblad van de vereniging brengt zij de geschiedenis van Schagen en omstreken niet alleen in geschreven, maar ook in beeldvorm naar voren.

 

Over ons

Nieuws & activiteiten

De Kakelepost

Het blad van onze vereniging draagt de naam Kakelepost, naar een bruggetje over een water van een pad dat je van Schagen via een landweggetje (Avendorperlaantje) naar de bekendste terp van Schagen brengt: Avendorp. De naam voor het bruggetje heeft waarschijnlijk alles te maken met ruzie over het onderhoud van de (hoogpostjes)brug. Het gekrakeel over de brug, wie er moest betalen, heeft de naam Kakelepost hoogstwaarschijnlijk opgeleverd.


Bekijk uitgaven

Image
Image

Het Geheugen van Schagen

Het Geheugen van Scha­gen opent de deuren naar het rijke, veelk­leurige verleden van onze stad. In tekst, beeld, geluid en met links naar andere sites. Inter­ac­tief en dynamisch als Wikipedia. Iedere bij­drage die het beeld van de geschiede­nis van de stad com­pleter maakt, is welkom. Daar­voor reserveren wij graag ruimte, zodat deze site uit­groeit tot een trots mon­u­ment van de geschiede­nis van Scha­gen.

Geheugen van Schagen Bijdrage inzenden

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of stuur een mail naar: info@historischeverenigingschagen.eu

Contact Over ons

Historische Vereniging Schagen en omstreken

Schoenmakerspad 1

1741 XM Schagen